_______

upcoming

9/10 - 1/11 Fraktlåda, Landskrona konsthall

7-29/11 Gislaveds Konsthall (solo)

14/11 - 17/1 Värmlands Museum (group exhibition)

_______

Reflect on you, videodokumentation från installationen på Galleri 54:
https://vimeo.com/126365163

Fredrik Svensk in Göteborgsposten 2015-05-09

galleri54

Reflect on you
Anna Lidberg & Tina Nykvist
24/4 - 17/5 2015

Vi lärde känna varandra på Konstfacks institution för konst 2007. Tina var nära sin masterexamen och Anna hade just påbörjat sin kandidatutbildning. Vi upptäckte att vi, trots våra märkbart skilda personligheter, delade en likartad nyfikenhet. Sedan dess har vi haft ett ständigt pågående samtal och upptäckt oändligt många gemensamma beröringspunkter. Som intresset för förhållandet mellan rummet och videon, för besökarens/betraktarens/åskådarens/medskaparens position, för illusionen som verktyg och för massor av tekniknörderi. I den här utställningen sätts våra verk i dialog med varandra samt speglar utförande, intresse och innehåll.

Gemensamt för Lidbergs och Nykvists praktiker är ett specifikt intresse för hur konsten och konstnären kan närma sig en betraktare. På Galleri 54 visas arbeten där det först är den oförmodade, kroppsliga, upplevelsen som påverkar betraktaren och därefter leder den vidare till tankegångar kring verkens innehåll. I deras videoinstallationer har mötet en tidsaspekt, och betraktarens kropp blir del i det filmiska arbetsflödet eller det visuella uttrycket.

_______

tina nykvist

recension:
Helsingborgs Dagblad 3 maj 2014


_______katharsis
2013
video, sound 15 minuter


elk

the Other, the Self
two way mirror , LCD monitor with integrated player

Skuggprojektioner (solo)
Gocart Gallery, Visby
21.2 – 16.3

 


 

 

 

tina nykvist
selected works
cv / contact